Author Posts

October 20, 2016 at 9:59 am

แผ่นหลังคา – ลูกฟูก Hollow เป็นโพลีคาร์บอเนต ประเภทหนึ่งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำมาใช้สำหรับมุงหลังคา ผนังกันสาด หรือตกแต่งภายใน